KARBONDIOKSIT SALINIMI AZALACAK || SANAYICILER BILGILENDIRILIYOR || KIMYASALLARIN KAYDI KOLAYLAŞACAK || İKLIM DEĞIŞIKLIĞI DERSI VERILECEK || HAVA KIRLILIĞI GÜNLÜK YAŞAMI ETKILIYOR || GEDIZ'I KIM NASIL KIRLETIYOR || ÇEVRECI ŞEHIRLER || ÇEVRENIN KIRLILIĞININ İNSANLARI ETKILEMESI || SIYANÜR KULLANIMINA KISITLAMA || YANGIN ANINDA NE YAPILMALI || YANGIN OLMAMASI İÇIN NELER YAPILMALI || KIMYASALLARA MARUZ KALMA || TOKSIKOLOJI || KDU HAKKINDA BILGILER || KIMYASAL GÜVENLIK RAPORU ÖRNEĞI || PERFLORLU KIMYASALLAR HAKKINDA || BIYOPLASTIK ÜRETIMI || BIYOKÜTLEDEN IŞIK İLE YAKIT ELDESI || METANIN KÜRESEL ISINMAYA ETKISI || ALKANLARIN OKSITLENMESI İÇIN KATALIZÖRLER || KIMYASALLARIN KAYDI || BIYOYAKIT ÜRETIMI || SONSUZA KADAR KIMYASALLAR || KENTSEL ATIKLARIN DÖNÜŞÜMÜ || ROBOT BILIM ADAMLARI || BACA GAZI EMISYON RAPORU || SULAR ZEHIRLI KIMYASALLARDAN ARINDIRILIYOR || GÖZ YAŞARTICI GAZ || KORONA VIRÜSLERIN DEZENFEKSIYONU || KIMYASALLARLA İLGILI YÖNETMELIKLER || KARBONDIKOSITTEN METANOL ELDE EDILMESI MÜMKÜN || KANSER TEDAVISINDE FARKLI BIR YAKLAŞIM || YAPAY ZEKADAN FAYDALANILARAK YENI İLAÇLARI KEŞFETMEK DAHA KOLAY ||
course_img_big

Baca Gazı Emisyon Raporu

Bacalardan yayılan emisyonlar atmosferdeki kirliliğin başlıca nedenini oluşturmaktadır. Emisyon hakim rüzgar yönüne göre yayılırken çevrede bulunan canlılara zarar verebilmektedir. (Buradaki yazıda sadece çevresel açıdan bakılmıştır, iş güvenliği ile ilgili kimyasallara maruz kalma kısmından bakabilirsiniz)

Bacalardan çıkan gazlarda ölçüm yapılabilmektedir. Bunun bölgesel olarak haritalandırılması da yapılabilmektedir. Fakat bu bacalardan ve fabrikalardan çıkan kimyasal emisyonların dağılımı ve çevreye verebileceği zararla ilgili standart bir prosedür yoktur. Çünkü dağılım birçok belirsiz durumla bağlantılıdır. 

Kimyasallardan kaynaklı hava kirliliğinin; biyotik ve abiyotik tehlikeleri vardır.

Biyotik tehlikeler; kimyasalların atmosferdeki kirliliğinin etkileri memelilerin soluma çalışmaları dışında henüz tam olarak belirlenememiştir. Bu nedenle su ve topraktaki kimyasalların zararları ile ilgili kullanılan metodlar hava için uygulanamamaktadır.

Abiyotik tehlikeler; Bunu değerlendirirken küresel ısınma, stratosferde ozon tabakasının incelmesi, troposferde ozon tabakasının oluşumu, asitleştirme değerlendirmeye alınır.

 

Sonuç olarak, tüm kimyasalların analizi ve tespiti yapılamamaktadır. O yüzden çıkabilecek emisyon miktarı hesaplanıp çevreye vereceği zararın öngörülmesi gerekmektedir. Bu da net bir metod olmadığı için yapılamamaktadır. Dolayısıyla, havadaki kimyasal emisyonlarla ilgili çevresel bir değerlendirme için sadece emisyon kaynaklarında ölçüm ve raporlama yapılabilir. Aşağıdan emisyon raporları neleri içerdiğine bakabilirsiniz. İlk birkaç slayt emisyon raporu oluşturan personel ve yönetmelikle ilgilidir. Emisyonların insanları etkilemesiyle ilgili olarak bu yazıyı da okuyabilirsiniz