KARBONDIOKSIT SALINIMI AZALACAK || SANAYICILER BILGILENDIRILIYOR || KIMYASALLARIN KAYDI KOLAYLAŞACAK || İKLIM DEĞIŞIKLIĞI DERSI VERILECEK || HAVA KIRLILIĞI GÜNLÜK YAŞAMI ETKILIYOR || GEDIZ'I KIM NASIL KIRLETIYOR || ÇEVRECI ŞEHIRLER || ÇEVRENIN KIRLILIĞININ İNSANLARI ETKILEMESI || SIYANÜR KULLANIMINA KISITLAMA || YANGIN ANINDA NE YAPILMALI || YANGIN OLMAMASI İÇIN NELER YAPILMALI || KIMYASALLARA MARUZ KALMA || TOKSIKOLOJI || KDU HAKKINDA BILGILER || KIMYASAL GÜVENLIK RAPORU ÖRNEĞI || PERFLORLU KIMYASALLAR HAKKINDA || BIYOPLASTIK ÜRETIMI || BIYOKÜTLEDEN IŞIK İLE YAKIT ELDESI || METANIN KÜRESEL ISINMAYA ETKISI || ALKANLARIN OKSITLENMESI İÇIN KATALIZÖRLER || KIMYASALLARIN KAYDI || BIYOYAKIT ÜRETIMI || SONSUZA KADAR KIMYASALLAR || KENTSEL ATIKLARIN DÖNÜŞÜMÜ || ROBOT BILIM ADAMLARI || BACA GAZI EMISYON RAPORU || SULAR ZEHIRLI KIMYASALLARDAN ARINDIRILIYOR || GÖZ YAŞARTICI GAZ || KORONA VIRÜSLERIN DEZENFEKSIYONU || KIMYASALLARLA İLGILI YÖNETMELIKLER || KARBONDIKOSITTEN METANOL ELDE EDILMESI MÜMKÜN || KANSER TEDAVISINDE FARKLI BIR YAKLAŞIM || YAPAY ZEKADAN FAYDALANILARAK YENI İLAÇLARI KEŞFETMEK DAHA KOLAY ||
course_img_big

KDU Hakkında Bilgiler

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Hakıında Soru-Cevap Bilgiler 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı ne iş yapar?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanları; Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapabilmekte ve Kimyasal Güvenlik Raporu, Güvenlik Bilgi Formu hazırlayabilmektedir.

Kimler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olabilir?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmak için;

Kimya, biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya alanında yüksek lisans veya doktora yapmak. Bunların dışında lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji, çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer.

Bu alanlardan mezun olamayanlarda ise herhangi bir alandan mezuniyet ve 5 yıl üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanlarında çalışmış olma şartı aranmaktadır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmak istiyorum bunun için ne yapmam gerekir?

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili bir kurumdan en az 64 saatlik Kimyasal Değerlendirme Uzmanı eğitimi alınması gerekir. Bu eğitimden sonra Kimyasal Değerlendirme Uzmanı konusunda belgelendirme yapan TÜRKAK 'tan akredite olan kuruluşlar tarafından yapılacak olan, yeterlilik sınavından en az 70 puan alınması gerekir. Bu sınavı geçen kişiler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olurlar.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanları hangi bakanlığa bağlı olarak çalışırlar?

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlıdırlar. Kimyasal Yardım Masası bu alandan sorumlu birimdir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı eğitimnin süresi ne kadardır?

Eğitim süresi 8 saat günlük olmak üzere 8 gündür. Toplamda 64 saatlik bir eğitimdir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı eğitiminde neler anlatılmaktadır?

Kimyasalların yönetimi,

Mevzuat(Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik, Tehlikeli malların taşınması, depolanması, İş sağlığı ve güvenliği, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması),

Kimyasallar-İnsan sağlığı risk değerlendirmesi,

Maruz kalma senaryoları,

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi(KGD),

Kimyasal güvenlik raporu,

Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler anlatılmaktadır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı yeterlilik sınavında neler sorulur? Sınavın süresi nedir? Sınavda puanlama nasıl yapılır?

Yeterlilik sınavı soruları, çoktan seçmeli ve klasik olmak üzere iki bölümden oluşur. Sınav süresi 180 dk.'dır. Yeterlilik sınavı test sorularının konu başlıklarına göre soru dağılımı aşağıdaki gibidir:

Kimyasal Değerlendirme Uzmanının; Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısından farkları nelerdir?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı hem Güvenlik Bilgi Formu hazırlayabilmektedir, hem de Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yaparak maruz kalma senaryosu oluşturabilir ve risk karakterizasyon oranını bularak olası riskleri belirleyebilir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı yeterlilik sınavını geçince verilecek olan belgenin geçerlilik süresi var mıdır?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanıyım belgemin geçerlilik süresi doluyor yeniden eğitim almam gerekir mi?

Belgesini yenilemek isteyenler, belge geçerlilik süresi içerisinde veya bu sürenin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde eğitim şartı aranmaksızın yeniden sınava girebilirler.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı sınavını geçemezsem yeniden sınava girebilir miyim?

Sınav tarihinden itibaren 1 yıl içinde iki kez daha sınava katılma hakkı vardır.

Mevzuattaki değişiklikler ile ilgili eğitim alınması gerekir mi? Yenileme eğitimi yapılıyor mu?

Bununla ilgili henüz bir duyuru bulunmamaktadır. Bakanlığın istemesi durumunda eğitim alınması gerekebilir. 

Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR) hangi durumlarda hazırlanması gerekir?

Üretici veya ithalatçı olan ve kayda tabi olan firmalar yıllık 10 tondan fazla üretim yada ithalat yapması durumunda bu raporu hazırlamalıdır. Karışım hazırlayan alt kullanıcılar ise; maruz kalma senaryosunda tanımlanan güvenli kullanımlar dışında kullanım yapıyorsa yada kendisine iletilen Güvenlik Bilgi Formunda bulunan kullanımların dışında işler yapıyorsa Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR) hazırlaması gerekir.

Neden Kimyasal Değerlendirme Uzmanı belgesi almalıyım?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarının, Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcılarından daha fazla konuda eğitim alması,

Geçerlilik süresinin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısından daha uzun süreli olması,

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları hakkındaki yönetmeliğin 31/12/2023' te yürürlülükten kalkacak olması ve bu tarihten itibaren Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcıları belgelerini yenileyemeyecek olması,

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcılarının yetersiz kalacak olması. 31/12/2023 tarihine kadar Kimyasal Kayıt Sistemine(KKS) kayıtların yapılacak olması,

Yeni mezunların daha kolay iş hayatına atılabilecek olması,

Kendini kimyasallar ve ilgili mevzuatlar hakkında geliştirmek isteyenler,

Bu belgeyi alabilirler.

Başka merak ettiğiniz bilgiler için sorunuzu info adresimize mail atabilirsiniz.