KARBONDIOKSIT SALINIMI AZALACAK || SANAYICILER BILGILENDIRILIYOR || KIMYASALLARIN KAYDI KOLAYLAŞACAK || İKLIM DEĞIŞIKLIĞI DERSI VERILECEK || HAVA KIRLILIĞI GÜNLÜK YAŞAMI ETKILIYOR || GEDIZ'I KIM NASIL KIRLETIYOR || ÇEVRECI ŞEHIRLER || ÇEVRENIN KIRLILIĞININ İNSANLARI ETKILEMESI || SIYANÜR KULLANIMINA KISITLAMA || YANGIN ANINDA NE YAPILMALI || YANGIN OLMAMASI İÇIN NELER YAPILMALI || KIMYASALLARA MARUZ KALMA || TOKSIKOLOJI || KDU HAKKINDA BILGILER || KIMYASAL GÜVENLIK RAPORU ÖRNEĞI || PERFLORLU KIMYASALLAR HAKKINDA || BIYOPLASTIK ÜRETIMI || BIYOKÜTLEDEN IŞIK İLE YAKIT ELDESI || METANIN KÜRESEL ISINMAYA ETKISI || ALKANLARIN OKSITLENMESI İÇIN KATALIZÖRLER || KIMYASALLARIN KAYDI || BIYOYAKIT ÜRETIMI || SONSUZA KADAR KIMYASALLAR || KENTSEL ATIKLARIN DÖNÜŞÜMÜ || ROBOT BILIM ADAMLARI || BACA GAZI EMISYON RAPORU || SULAR ZEHIRLI KIMYASALLARDAN ARINDIRILIYOR || GÖZ YAŞARTICI GAZ || KORONA VIRÜSLERIN DEZENFEKSIYONU || KIMYASALLARLA İLGILI YÖNETMELIKLER || KARBONDIKOSITTEN METANOL ELDE EDILMESI MÜMKÜN || KANSER TEDAVISINDE FARKLI BIR YAKLAŞIM || YAPAY ZEKADAN FAYDALANILARAK YENI İLAÇLARI KEŞFETMEK DAHA KOLAY ||
course_img_big

Kentsel Atıkların Dönüşümü

Araştırmacılar; uygarlığın en büyük yan ürünü olan, geri dönüştürülebilen malzemeler ve kentsel atıkları kullanarak, dairesel bir ekonomide neredeyse her nesnenin üretimine ve bozulmasına izin veren bir süreç geliştirdiler.

Yerelleştirilmiş koşullarda bulunan sınırlı enerji ve malzeme kaynakları kullanan biyolojik malzemelerin döngüsel üretim ve parçalanma biçiminden esinlenerek, bu ilkeleri kentsel ekosistemlerde kullanılabilmesine odaklanıldı. Amaç, kıtalararası taşımacılık, enerji gerektiren üretim süreçleri, zararlı kimyasal maddelerin kullanımı ve kullanım ömrünün sonuna kadar karmaşık bertaraf prosedürleri gerektiren yapay malzemelere bağımlılığı azaltmaktı.

Araştırmacılar, kitin ve selülozu sürdürülebilir üretim için malzemelere etkili bir şeklilde dönüştürerek FLAM olarak bilinen bir malzeme geliştirdiler. FLAM'ın yaygın ürün tasarımı, inşaat, havacılık ve otomotiv endüstrileri gibi kullanım alanları bulunmaktadır. Kabuklular ve böceklerin kabuklarının yanı sıra ahşap ve kağıttan türetilmiş olan kitin ve selüloz, dünyadaki en bol iki organik polimerdir. Plastiğe çevreci bir alternatif olarak sunulan FLAM biyolojik olarak parçalanabilir, esnek ve dayanıklıdır. 3 boyutlu baskı teknolojisi kullanılarak büyük ölçekte seri üretilebilir.

Selüloz kağıt mendil, tekstil ve bitkisel madde gibi kentsel atıklardan kolayca elde edilebilir. Bununla birlikte, kitinin her zamanki doğasına rağmen, bu polimer çoğunlukla endüstriyel ve tarımsal bir ürün olarak görülür. Örneğin, kitin çoğunlukla balıkçılık endüstrisinin mevsimsel bir yan ürünü olarak mevcuttur ve kırsal kıyı alanlarıyla sınırlıdır. Bu, bir talep olduğunda kitinin farklı ekosistemler üzerinden taşınması gerektiği anlamına gelir ve bu da karbondioksit emisyonlarına önemli katkıda bulunduğu bilinen yük taşımacılığına sebep olur.

Kitinin sınırlı enerji gereksinimi içinde üretilebileceği ve aynı zamanda gıda israfını azaltabileceği ve dünyanın her yerindeki belediyeler için en büyük masrafı kolaylaştırabileceği belirlendi. Siyah asker sineği(BSF, Hermetia illucens) kullanılarak kabuklarından kitinin başarılı bir şekilde çıkarıldığı bilinmektedir. Aynı zamanda bunlar, gıda atıkları gibi çok çeşitli organik materyallerin proteinlere, yağlara ve diğer biyokütleye verimli bir şekilde parçalanması ve böylece düzenli depolama alanlarına gönderilen atık miktarının azaltılmasıyla de küresel olarak bilinir. Siyah asker sineği dışında diğer böcekler, mantarlar, solucanlar da bu atığı işlerken yan ürün olarak kitin oluştururlar.

Dünyadaki toplam üretimin yaklaşık üçte biri civarında olduğu tahmin edilen düzenli depolama kayıpları ile böcekler, mantarlar ve solucanlar yoluyla biyodönüşüm, sadece kentsel atık yöntemine etkili bir çözüm kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda malzeme üretimi ve imalatından kullanım ömrünün sona ermesine kadar uzanan dairesel bir kentsel ekoloji paradigması oluşturuyor. Bu paradigma sadece kentsel sapmaları ele almamıza izin ermeyebilir ancak daha sürdürülebilir bir ekonomi ve toplumu motive eder.

Kaynak