KARBONDIOKSIT SALINIMI AZALACAK || SANAYICILER BILGILENDIRILIYOR || KIMYASALLARIN KAYDI KOLAYLAŞACAK || İKLIM DEĞIŞIKLIĞI DERSI VERILECEK || HAVA KIRLILIĞI GÜNLÜK YAŞAMI ETKILIYOR || GEDIZ'I KIM NASIL KIRLETIYOR || ÇEVRECI ŞEHIRLER || ÇEVRENIN KIRLILIĞININ İNSANLARI ETKILEMESI || SIYANÜR KULLANIMINA KISITLAMA || YANGIN ANINDA NE YAPILMALI || YANGIN OLMAMASI İÇIN NELER YAPILMALI || KIMYASALLARA MARUZ KALMA || TOKSIKOLOJI || KDU HAKKINDA BILGILER || KIMYASAL GÜVENLIK RAPORU ÖRNEĞI || PERFLORLU KIMYASALLAR HAKKINDA || BIYOPLASTIK ÜRETIMI || BIYOKÜTLEDEN IŞIK İLE YAKIT ELDESI || METANIN KÜRESEL ISINMAYA ETKISI || ALKANLARIN OKSITLENMESI İÇIN KATALIZÖRLER || KIMYASALLARIN KAYDI || BIYOYAKIT ÜRETIMI || SONSUZA KADAR KIMYASALLAR || KENTSEL ATIKLARIN DÖNÜŞÜMÜ || ROBOT BILIM ADAMLARI || BACA GAZI EMISYON RAPORU || SULAR ZEHIRLI KIMYASALLARDAN ARINDIRILIYOR || GÖZ YAŞARTICI GAZ || KORONA VIRÜSLERIN DEZENFEKSIYONU || KIMYASALLARLA İLGILI YÖNETMELIKLER || KARBONDIKOSITTEN METANOL ELDE EDILMESI MÜMKÜN || KANSER TEDAVISINDE FARKLI BIR YAKLAŞIM ||
course_img_big

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI EĞİTİMİ

Avrupa kimyasal mevzuatlarına uyum sürecinde REACH(European Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) tüzüğünün Türkiye'ye uyarlanması ve Türkiye'nin bu tüzüğe geçişini sağlamak amacıyla KKDİK(Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) hakkındaki yönetmelik yayınlanmıştır.

Bu yönetmeliğe uyum sürecinde yıllık 10 tondan fazla kimyasal üretimi yapan yada ithal eden ve eşyalar içerisinde bulunan; içerik olarak binde birden fazla miktarda salınım yapan kimyasallar için firmalara bazı yükümlülükler getirilmiştir. Bu yönetmelik kapsamında Kimyasal Değerlendirme Uzmanları, Güvenlik Bilgi Formu ve Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlayabileceklerdir.

Eğitim Programının Temel Amacı

Kursiyerlere, insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamak için gereken bilgi ve becerileri kazandırarak, işletmeler için kimyasal değerlendirme uzmanı yetiştirmek ve kursiyerleri uzmanlık sınavına eksiksiz olarak hazırlamaktır.

Kimler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Olabilir?

Aşağıdaki iki koşuldan birini sağlayanlar, 64 saatlik eğitim alıp daha sonra Türkak'tan sınav yapma konusunda yetkili kurumların yapacağı sınavlara girerek geçmesi durumunda, 5 yıl geçerliliği olan Kimyasal Değerlendirme Uzmanı(KDU) belgesi alırlar.

  • Kimya, biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya alanında yüksek lisans veya doktora yapmak. Bunların dışında lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer.
  • Bu alanlardan mezun olamayanlarda ise herhangi bir alandan mezuniyet ve 5 yıl üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanlarında çalışmış olma şartı aranmaktadır.

 

Konular

  • Kimyasalların Yönetimi
  • Mevzuat(Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik, tehlikeli malların taşınması, depolanması, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması)
  • Madde ve Karışımların Sınıflandırılması(Fiziko-kimyasal özelliklere göre, toksikolojik özelliklere göre, ekotoksikolojik özelliklere göre)
  • Kimyasallar-İnsan Sağlığı Risk Değerlendirmesi
  • Maruz Kalma Senaryoları
  • Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi(KGD)
  • Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR)
  • Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması İçin Gereklilikler

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Not: Kursiyerlerin, eğitimlere dizüstü bilgisayar ile katılması önerilmektedir.

Kayıt için;

Eğitimlerimize, eğitim almak istediğiniz ili yazarak iletişim kısmından ön kayıt oluşturabilirsiniz. Yeterli kursiyer sayısı sağlandığında eğitim açılacaktır.