KARBONDIOKSIT SALINIMI AZALACAK || SANAYICILER BILGILENDIRILIYOR || KIMYASALLARIN KAYDI KOLAYLAŞACAK || İKLIM DEĞIŞIKLIĞI DERSI VERILECEK || HAVA KIRLILIĞI GÜNLÜK YAŞAMI ETKILIYOR || GEDIZ'I KIM NASIL KIRLETIYOR || ÇEVRECI ŞEHIRLER || ÇEVRENIN KIRLILIĞININ İNSANLARI ETKILEMESI || SIYANÜR KULLANIMINA KISITLAMA || YANGIN ANINDA NE YAPILMALI || YANGIN OLMAMASI İÇIN NELER YAPILMALI || KIMYASALLARA MARUZ KALMA || TOKSIKOLOJI || KDU HAKKINDA BILGILER || KIMYASAL GÜVENLIK RAPORU ÖRNEĞI || PERFLORLU KIMYASALLAR HAKKINDA || BIYOPLASTIK ÜRETIMI || BIYOKÜTLEDEN IŞIK İLE YAKIT ELDESI || METANIN KÜRESEL ISINMAYA ETKISI || ALKANLARIN OKSITLENMESI İÇIN KATALIZÖRLER || KIMYASALLARIN KAYDI || BIYOYAKIT ÜRETIMI || SONSUZA KADAR KIMYASALLAR || KENTSEL ATIKLARIN DÖNÜŞÜMÜ || ROBOT BILIM ADAMLARI || BACA GAZI EMISYON RAPORU || SULAR ZEHIRLI KIMYASALLARDAN ARINDIRILIYOR || GÖZ YAŞARTICI GAZ || KORONA VIRÜSLERIN DEZENFEKSIYONU || KIMYASALLARLA İLGILI YÖNETMELIKLER || KARBONDIKOSITTEN METANOL ELDE EDILMESI MÜMKÜN || KANSER TEDAVISINDE FARKLI BIR YAKLAŞIM || YAPAY ZEKADAN FAYDALANILARAK YENI İLAÇLARI KEŞFETMEK DAHA KOLAY ||
course_img_big

Kimyasallarla İlgili Yönetmelikler

Kimyasalların Yönetimi; Kimyasalların sentezi, üretimi, taşınması, tüketimi ve bertaraf edilmesi gibi birçok aşamayı kapsar. Bu nedenle kimyasallarla ilgili olarak sektörel bazlı bir sürü yönetmelik yayınlanmıştır. Bazıları İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgiliyken, bazıları çevre, bazılarıysa taşıma ile ilgilidir. Bu yönetmelikleri yayınlayan bakanlıklar da birbirinden farklıdır. Aşağıda kimyasallarla ilgili en çok öne çıkan yönetmelikler ve yayınlayan kurumlar verilmiştir. Tarihlere tıklayarak yönetmelikleri inceleyebilirsiniz.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

(2013.12.11) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA)

(2017.06.23) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK-REACH)

(2014.12.13) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

(2013.12.11) Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik

(2018.11.14) Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik

Güvenlik Bigi Formları ve Kimyasal Güvenlik Raporlarıyla ilgilinen bölüm Kimyasal Yardım Masasıdır. Rehber dökümanlar için tıklayınız.

(2014.09.10) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

(2019.03.02) Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (BEKRA-SEVESO)

(2015.04.02) Atık Yönetimi Yönetmeliği

(2017.04.07) Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik

(2009.07.03) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

(2008.06.06) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

(2004.12.31) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

(2010.06.08) Toprak Kirliliği Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

(2010.03.26) Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

(2014.06.20) Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği

 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

(2013.08.06) Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

(2013.08.12) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

(2019.05.01) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

(2013.07.02) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

(2019.04.24) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)

Karayolu dışında; havayolu, demiryolu ve denizyollarıyla tehlikeli maddelerin taşıma işlemleri varsa T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sitesinden mevzuatlara ulaşabilirsiniz. 

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

(2000.11.30) Aerosol Kaplar Yönetmeliği

(2016.11.03) Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

 

T.C. Sağlık Bakanlığı

(2009.12.31) Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

(2004.06.16) Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

(2011.10.30) Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Ayrıca kimyasallarla ilgili patent alınması gibi bir durum varsa;

(2017.04.24) Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Yada ilaç ruhsatlandırma;

(2005.01.19) Beşeri Tıbbi Ürünler ve Ruhsatlandırma Yönetmeliği' e bakabilirler