KARBONDIOKSIT SALINIMI AZALACAK || SANAYICILER BILGILENDIRILIYOR || KIMYASALLARIN KAYDI KOLAYLAŞACAK || İKLIM DEĞIŞIKLIĞI DERSI VERILECEK || HAVA KIRLILIĞI GÜNLÜK YAŞAMI ETKILIYOR || GEDIZ'I KIM NASIL KIRLETIYOR || ÇEVRECI ŞEHIRLER || ÇEVRENIN KIRLILIĞININ İNSANLARI ETKILEMESI || SIYANÜR KULLANIMINA KISITLAMA || YANGIN ANINDA NE YAPILMALI || YANGIN OLMAMASI İÇIN NELER YAPILMALI || KIMYASALLARA MARUZ KALMA || TOKSIKOLOJI || KDU HAKKINDA BILGILER || KIMYASAL GÜVENLIK RAPORU ÖRNEĞI || PERFLORLU KIMYASALLAR HAKKINDA || BIYOPLASTIK ÜRETIMI || BIYOKÜTLEDEN IŞIK İLE YAKIT ELDESI || METANIN KÜRESEL ISINMAYA ETKISI || ALKANLARIN OKSITLENMESI İÇIN KATALIZÖRLER || KIMYASALLARIN KAYDI || BIYOYAKIT ÜRETIMI || SONSUZA KADAR KIMYASALLAR || KENTSEL ATIKLARIN DÖNÜŞÜMÜ || ROBOT BILIM ADAMLARI || BACA GAZI EMISYON RAPORU || SULAR ZEHIRLI KIMYASALLARDAN ARINDIRILIYOR || GÖZ YAŞARTICI GAZ || KORONA VIRÜSLERIN DEZENFEKSIYONU || KIMYASALLARLA İLGILI YÖNETMELIKLER || KARBONDIKOSITTEN METANOL ELDE EDILMESI MÜMKÜN || KANSER TEDAVISINDE FARKLI BIR YAKLAŞIM || YAPAY ZEKADAN FAYDALANILARAK YENI İLAÇLARI KEŞFETMEK DAHA KOLAY ||
course_img_big

Çevrenin Kirliliğinin İnsanları Etkilemesi

Fabrikaların çıkardıkları atıklar; çevresel kirliliğin başlıca sebebi olmakla birlikte, çevresel kirlilikten kaynaklı insanların dolaylı olarak kimyasallara maruz kalmalarına neden olmaktadır. Fabrikalardan çıkan atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre toplanması ve gönderimi yapılmaktadır. Sıvı olan atıklar ise atık su arıtma tesisinde arıtılmakta yada gönderimi yapılmaktadır. Bunun içinde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine uyulmaktadır. Fabrikaların bacalarından çıkan dumanlarsa Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir. Sonuç olarak bir fabrika kurulduğunda atıklarını atık alan kurumlara göndermekle yada kendi arıtımını yapmakla sorumludur. 

Atık sular açısından durum incelendiğinde; organize sanayi bölgelerinde fabrikaların kurulmaları ve atık su arıtma tesislerinin yapılması gerekmektedir. Bu bölgelerin dışında fabrika kurulması atık suların takibi, denetimi ve kontrolü açısından sorunlar teşkil etmekte ve kirliliğin daha fazla yerde oluşmasına neden olmaktadır. Eğer fabrikalar 24 saat esasına göre düzgün arıtma yapabilirlerse, fabrikaların toplu halde olması bir avantaj olarak görülmektedir. Bunun handikapı ise bölgedeki yeraltı sularının azalmasına neden olmasıdır. Bunu önlemek için de atık sudan, su geri kazanımı yapılarak yeniden kullanımı sağlanmalıdır.

Atık sular düzgün arıtılmazsa içerdikleri organik ve inorganik bileşenler dere yada akarsu boyunca yayılırlar. Daha sonra da denize gelerek çevrenin kirlenmesine neden olurlar. Fabrikaların kirlettiği derelerin sularının, tarımda kullanılması ise tarımsal alanda toprak kirliliğine neden olur. Bu bileşenler, bitkinin cinsine göre topraktan emilir ve bitkinin bünyesinde toplanırlar. Tüketimi ile de insanlara kadar gelirler.

Hava kirliliği açısından bakıldığındaysa; fabrikalardan çıkan gazlar aşağıdaki şekildeki gibi hakim rüzgar yönünde çevreye yayılıp kirlilik oluşmasına neden olmaktadır. Fabrikaların çok olduğu yerde havanın kaldıramayacağı kadar bir kirlilik oluşumu söz konusudur. Büyük Organize Sanayi Bölgelerine yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlar için sorun oluşturmaktadır. Bacalarda uygun filtre sistemlerinin olması, baca altında bulunan sistemin düzgün çalışması(yanmanın tam olması) ve bunların kontrollerinin yapılması önemlidir. Hava kirliliği açısından bakıldığında fabrikaların ayrı yerlerde olması çevresel zararlarının azalmasına neden olur. Çünkü hava rüzgar ile dağılacağından daha az etki oluşturacak ve ekosistem bu kirliliği kaldırabilecektir. Hava kirliliği de tarım arazilerini etkilemektedir. 

                  

Çevre kirliliği dolaylı yada direk olarak canlıların ölmelerine yada insanların hasta olmalarına neden olur. Dolaylı maruz kalma aşağıdaki şekildeki gibi olmaktadır. Çevre kirliliği yerinde iyi arıtma sistemleri ile giderilmelidir ve bu sistemlerin çalıştığı sürekli olarak takip edilmelidir.